ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2021

Χορηγία πιστοποιητικού

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ και το ORC θα χορηγήσουν ένα πιστοποιητικό ORCi σε όσα σκάφη επιθυμούν να αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θαλάσσης 2021, το οποίο διοργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χαλκίδας σε συνεργασία με την ΕΑΘ:

Για όσα σκάφη δεν διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ORCi 2021, εφάπαξ έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικού. Για όσα σκάφη διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ORCi 2021, εφάπαξ δωρεάν αλλαγή πιστοποιητικού. Για όσα σκάφη διαθέτουν πιστοποιητικό ORC Club, δωρεάν αλλαγή του πιστοποιητικού σε ORCi.Σε όλες τις περιπτώσεις προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην ΕΑΘ των κατάλληλων μετρήσεων, οι οποίες θα γίνουν με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Μετά τη λήξη των αγώνων, τα τροποποιημένα πιστοποιητικά ORCi θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ τα τροποποιημένα πιστοποιητικά από ORC Club σε ORCi θα επανεκδοθούν ως ORC Club.

Επιδοτήσεις συμμετοχής

Η ΕΑΘ/ΕΙΟ θα επιδοτήσει ένα σκάφος ανά περιφέρεια με το ποσό των 500€ για τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής του στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοικτής Θαλάσσης 2021.Το σκάφος το οποίο θα επιδοτηθεί από κάθε περιφέρεια θα είναι αυτό το οποίο έχει λάβει την καλύτερη θέση στην Ετήσια Κατάταξη (Ranking List) της ΕΑΘ 2020 μεταξύ των σκαφών τα οποία θα συμμετάσχουν στο Κύπελλο από την περιφέρεια αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης συμμετοχής σκαφών από κάποιες περιφέρειες, οι εναπομείνασες επιδοτήσεις θα δοθούν σε συμμετέχοντα σκάφη με βάση την θέση τους στα αποτελέσματα του Κυπέλλου. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω επιχορήγησης του Ομίλου στη δύναμη του οποίου ανήκει το σκάφος. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών που ενδιαφέρονται για τις ανωτέρω επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις πρέπει να ενημερώσουν μέσω e-mail την ΕΑΘ/ΕΙΟ το αργότερο έως τις 30/7/2021