Η ΛΗΛΑΝΤΙΑ ΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ORCi