ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Το λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου αποτελεί ένα από τα 116 Ευρωπαϊκά Οικολογικά λιμάνια (Eco Ports), τουριστικό καταφύγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Τουρισμού, το μόνο δημόσιο τουριστικό λιμάνι με Γαλάζια σημαία και το μόνο κρατικό μέλος των 86 βραβευμένων Ευρωπαϊκών Μαρινών (Trans Europe Marinas).
Το λιμάνι εφαρμόζει σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, σχέδιο διαχείρισης καταλοίπων πλοίων ενώ διαθέτει το μόνο στη χώρα σε λιμάνι μικτό σταθμό καυσίμων (2016) για σκάφη και οχήματα με αφορολόγητα καύσιμα για αλιευτικά και τουριστικά.
Έχει εγκαταστήσει τον πρώτο σε λιμάνι υποθαλάσσιο φωτισμό (2015) και λειτουργεί τον πρώτο σε λιμάνι συμπιεστή ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙMΕΝΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

‘Αµεσες παροχές σε ελλιµενιζόµενα σκάφη
1 . Παροχή µονοφασικού και τριφασικού ηλεκτρικού ρεύµατος-220V
2. Η παροχή πόσιμου νερού και ρεύματος στα ιστιοπλοϊκά και τα λοιπά τουριστικά και αλιευτικά σκάφη ίδιου η μικρότερου μεγέθους σκάφη είναι ΔΩΡΕΑΝ.
3. Ασύρµατη εκποµπή internet προς τα ελλιμενιζόμενα σκαφη
4. Δυνατότητα ανεφοδιασμού καυσίµων στο κρηπίδωμα (Βενζίνες – Πετρέλαιο – Αφορολόγητο για Αλιευτικά)
5. Τουαλέτες & Ντουζιέρες
6. Πλυντήρια & Στεγνωτήρια
7. Δελτίο καιρού λιµένος (www.meteo.gr/stations/skyros)
8. Διαθέσιμα καρότσια τύπου super market για την μεταφορά τροφίμων
9. Διαθέσιμα καρότσια για την μεταφορά των σάκων απορριμάτων στους κεντρικούς κάδους απορριμάτων
10. Δεξαµενές για τη συλλογή χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
11. Δεξαµενές για τη συλλογή σεντινόνερων και λοιπών πετρελαιοειδών καταλοίπων
12. Δεξαµενές για τη συγκέντρωση µαγειρικών ελαίων
13. Χώρος απόρριψης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου
14. Βοήθεια στην πρόσδεση από σκάφος και προσωπικό

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Tel.: 22220 93475
email: skyros@hcg.gr

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

Tel.: 22220 96036

linariaport.gr