ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ORCi ΣΚΥΡΟΣ 2021

Ευχαριστούμε τις εταιρείες και τους οργανισμούς
για την υποστήριξη τους.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ